Tuesday, July 3, 2012

Zekat Kimler Verir

Nisab dinimizin koyduğu zenginlik ölçüsüdür borcundan ve asıl ihtiyaçlarından başka belirlenen bu ölçü miktarı veya daha fazla malı veya parası olan kimse, dinen zengin sayılır.
Fitre vermek ve kurban kesmek için de en az nisab miktarı mal veya paraya sahip olmak lâzımdır. Ancak bunlarda malın veya paranın üzerinden bir yıl geçmesi ve artıcı nitelikte olması şart değildir.
Aşağıdaki şartları taşıyan kimseler zekât vermekle mükellef olur
1) Müslüman olmak,
2) Akıllı olmak,
3) Erginlik çağına gelmiş olmak,
4) Hür olmak,
5) Dinen zengin (yani aslî ihtiyaçlarından ve borçlarından başka “nisab” miktarı mala veya paraya sahip) olmak,
6) Zekâtı, verilmesi gereken mal veya para:
a) Nisab miktarına (yani 80.18 gr. Altın değerine) ulaşmış olmak,
b) Sahibinin elinde tam bir kamerî yıl kalmış olmak,
c) Hakikaten veya hükmen artıcı nitelikte olmak gerekir,
kaynak diyanet işleri

No comments:

Post a Comment